Đèn Led chiếu rọi thanh ray- Philips

Đèn rọi ray LED GR-RR8003 12W
Đèn rọi ray LED GR-RR8084 5W
Đèn rọi ray LED GR-RR8087 10W
Đèn rọi ray LED GR-RR8100 20W
Đèn rọi ray LED GR-RR8104 20W
Đèn rọi ray GR-RR240 12W
Đèn rọi ray GR-Z001 3W
Đèn rọi ray GR-Z807 7W
Đèn rọi ray GR-Z812 12W
Đèn rọi ray GR-Z818 18W
Đèn rọi ray GR-COB 20W
Đèn rọi ray GR-COB 12W