Đèn gắn tường - Ideal Lux

Đèn gắn tường ngoài nhà Ideal lux Tronco
Đèn gắn tường ngoài nhà Ideal lux Cima
Đèn gắn tường ngoài nhà Ideal lux Anna
Đèn gắn tường ngoài nhà Ideal lux Giove
Đèn gắn tường ngoài nhà Ideal lux Andromeda