Đèn chiếu sáng kiến trúc, ngoài trời

Vaya Linebar G1.5 - BCS503/506/509 Philips
Đèn pha Led BCP472 - Philips ColorBlast Powercore 
Đèn pha led BCP414 - Philips Vaya Flood LP
Đèn pha led BCP412 - Philips Vaya Flood LP
Đèn TANGO LED BVP282 Philips
Đèn TANGO LED 2 BVP281 Philips
Đèn TANGO LED BVP283 Philips
Đèn Vaya LED Spot outdoor Philips  BGP310/BGP311
Đèn pha led BCP411 - Philips Vaya Flood LP
Color graze MX powercore - Philips
BCC141-143-145 - Philips Unibatten
BCP420 - Philips 	Vaya Linear RGB
BCP468 - Philips C-splash
BCP495 - Philips 	iColor Accent Powercore
BCP780 - Philips Archipoint