Bóng đèn Led nến E14

Bóng đèn  Philips LED Fila 2-25W B35
Bóng Philips LED Fila 2-25W B35